เส้นทางสู่การเป็นผู้ฝึกสอน

- เริ่มต้นสำหรับบุลคลทั่วไป จำเป็นต้องเรียน คอร์ส FA Thailand Introductory Course หรือ T License เดิม ถึงปี 2015
- เข้าสู่การเรียนคอร์ส 'C' Coaching Certificate และเมื่อได้รับใบอนุญาตระดับ C จะสามารถต่อยอดไปเรียน 'B' Coaching Certificate ก็ได้ หรือ สามารถไปเรียน Goalkeeping Level 1 และในระดับต่อไป

- ผู้ถือใบอนุญาต 'C' Coaching Certificate สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
- เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในระดับ ไทยลีก 4

ผู้ถือใบอนุญาต Goalkeeping Level 1,2,3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
- สามารถเป็นผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู ระดับ ไทยลีก

- คอร์ส 'B' Coaching Certificate เมื่อได้รับใบอนุญาตจะสามารถต่อยอดไปเรียน 'A' Coaching Certificate ก็ได้ หรือ สามารถไปเรียน Conditioning Level 1,2 (โค้ชกายภาพ) *จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

- ผู้ถือใบอนุญาต 'B' Coaching Certificate สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
- เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน ในระดับไทยลีก 2 และ ไทยลีก 3 ลงไป
- เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ในระดับทีมชาติ

ผู้ถือใบอนุญาต Conditioning Level 1,2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
- เป็นผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพ นักกีฬาได้ในทุกระดับ รวมถึงทีมชาติ

- คอร์ส 'A' Coaching Certificate เมื่อได้รับใบอนุญาตจะสามารถต่อยอดไปเรียน Pro Diploma ก็ได้ หรือ สามารถไปเรียน Instructor Course C,B,A และโปร (คอร์สสอนการเป็นวิทยากร)

- ผู้ถือใบอนุญาต 'A' Coaching Certificate สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
- เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนระดับไทยลีก 
- เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติ

- ผู้ถือใบอนุญาต ผู้ถือใบอนุญาตInstructor Course C,B,A สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
- เป็นวิทยากรอบรมผู้ฝึกสอน ในระดับต่างๆตามที่กำหนด

- ผู้ถือใบอนุญาต Pro Diploma สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
- เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติ
- เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรอาชีพ ในระดับสูงสุด และสามารถทำหน้าที่


การพัฒนาผู้ฝึกสอนในประเทศไทยระหว่างปี 2016-2019

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีเป้าหมายโดยการเปิดอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนในประเทศไทย ภายในปี 2016-2019 ดังนี้
-โค้ชระดับ AFC 'Pro' Coaches มีผู้เข้าเรียนอย่างน้อย 48 คน
-โค้ชระดับ AFC 'A' Coaches มีผู้เข้าเรียนอย่างน้อย 432 คน
-โค้ชระดับ AFC 'B' Coaches มีผู้เข้าเรียนอย่างน้อย 936 คน
-โค้ชระดับ AFC 'C' Coaches มีผู้เข้าเรียนอย่างน้อย 2,066 คน
-โค้ชระดับ Goalkeeping Level 1 Coaches มีผู้เข้าเรียนอย่างน้อย 336 คน
-โค้ชระดับ Goalkeeping Level 2 Coaches มีผู้เข้าเรียนอย่างน้อย 72 คน