โครงการ AFC Expert Pool

โครงการดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นโดย สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิก ทั้งการให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ อาทิ เช่น การตลาด, การบริหารสมาคม, การจัดการลีกการแข่งขัน, การพัฒนาด้านเทคนิค ฟุตบอล, การดำเนินการจัดการแข่งขัน

ทุกสมาคมฯ จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิก จำเป็นต้องเอกสารอธิบายรายละเอียด ดังนี้
-สิ่งที่สมาชิกต้องการคำปรึกษา
-วิธีการมีส่วนร่วมและการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว
-สิ่งที่คาดหวังหลังการได้รับการช่วยเหลือ
-แผนการดำเนินงาน และ ระยะเวลา ของผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว เลขาธิการสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย จะเป็นผู้ประเมินเรื่องทั้งหมดเพื่อสรุปผลการต่างๆ

   

สำหรับปี 2016 ที่ผ่านมา ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯได้ขอความช่วยเหลือในเรื่องการพัฒนาผู้ตัดสิน ซึ่งทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี ได้ส่ง มร. ฟาฮัด อับดุลลาเยฟ ที่ปรึกษาฝ่ายผู้ตัดสิน AFC และ FIFA ชาวอุซเบกิสถาน เข้ามาช่วยเหลือพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดงานสัมมนาผู้ตัดสิน, การอบรม กฏ กติกาใหม่ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ แก่ผู้ตัดสิน และ นักเตะทีมชาติไทย, การจัดโครงการ FUTURO III

  

โครงการ AFC Financial Assistance Programme

โครงการดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นโดย สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี โดยเป็นโครงการที่สนับสนุนงบประมาณแก่ประเทศสมาชิก เพื่อนำไปใช้การสนับสนุนการบริหารงานภายในสมาคมฯ, การจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศและการจัดการอบรมต่างๆ

ในแต่ละปี สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย จะมอบเงินสนับสนุนให้กับ ประเทศสมาชิกจำนวน 250,000 USD หรือประมาณ 8.75 ล้านบาทต่อปี โดย AFC จะแบ่งเงินออกเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) : 37,500 USD หรือประมาณ 1.3 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) : 112,500 USD หรือประมาณ 3.9 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 77,500 USD หรือประมาณ 2.7 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) : 22,500 USD หรือประมาณ 8 แสนบาท

สำหรับปี 2016 ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มีการวางแผนใช้เงินดังกล่าวตามนี้

- เงินเดือนคณะผู้บริหาร
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ และ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเยาวชน
- การจัดการแข่งขันฟุตบอลชายภายในประเทศ
- การจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด และ ฟุตซอล
- การอบรมฝ่ายพัฒนาเทคนิค และ ผู้ฝึกสอน
- การอบรมคณะทำงาน
- การอบรมผู้ตัดสิน
- การอบรมอื่นๆ