นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (FA Thailand President)

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคม

สภากรรมการบริหาร (FA Thailand Executive Committee)

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ

คุณ อรรณพ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ

คุณ ศุภสิน ลีลาฤทธิ์ ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ

คุณ ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ

คุณ ศิริมา พานิชชีวะ ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ

คุณ อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ

คุณ ยุทธนา หยิมการุณ ตำแหน่ง กรรมการกลาง

พลเรือตรี นิกูล อินทรสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการกลาง

คุณ ธวัช อุยสุย ตำแหน่ง กรรมการกลาง

คุณ มิตติ ติยะไพรัช ตำแหน่ง กรรมการกลาง

คุณ ทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการกลาง

คุณ สมเกียรติ กิตติธรกุล ตำแหน่ง กรรมการกลาง

รศ.ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม ตำแหน่ง กรรมการกลาง

คุณ ธนวัชร นิติกาญจนา ตำแหน่ง กรรมการกลาง

คุณ นันทนี วงศ์อำนิษฐกุล ตำแหน่ง กรรมการกลาง

คุณ ณัฐ ชยุติมันต์ ตำแหน่ง กรรมการกลาง

คุณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ ตำแหน่ง กรรมการกลาง

คุณ พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการกลาง

คุณ บริพัฒน์ สมมี ตำแหน่ง กรรมการกลาง

สำนักเลขาธิการและงานบริหารสมาคม (General Secretary and Departments)

เลขาธิการสมาคมฯ : พาทิศ ศุภะพงษ์
รองเลขาธิการสมาคมฯ ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ : ปิยภัทร สโรบล
รองเลขาธิการสมาคมฯ ฝ่ายกฏหมาย : ยงยศ พึ่งธรรม
โฆษกสมาคมฯ : พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและตรวจสอบใบอนุญาตสโมสร : มร. เบนจามิน ตัน (Benjamin Tan)
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม : มร. ลิม คิม ชอน (Lim Kim Chon)
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ : พิมพิกา สื่ออยู่ยง
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : มนูญ อุทะกะวารี
ผู้จัดการฝ่ายฟุตบอลหญิง : รัมภา วราวีรกุล
ผู้จัดการฝ่ายจัดการแข่งขัน และกิจกรรม : เอกพล พลนาวี

คณะกรรมการพัฒนาเทคนิค (National Team Development Panel)

ประธานพัฒนาฟุตซอล - คุณอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิค - Mr. Carles Romagosa

คณะกรรมการพัฒนาผู้ตัดสิน (Referee Developement Panel)

ประธาน – พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม
ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ – Mr. Farkhad Abdullaev
 

 

 

คณะผู้บริหารบริษัทไทยลีก จำกัด (Thai League Company Limited)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
รองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน - คุณ ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์
รองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน - คุณ กรวีร์ ปริศนานันทกุล