คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมฯ – พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
อุปนายกสมาคม ฝ่ายเทคนิค – นายวิทยา เลาหกุล
อุปนายกสมาคม ฝ่ายจัดการแข่งขัน – นายศุภสิน  ลีลาฤทธิ์
อุปนายกสมาคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร – นายธนะศักดิ์  สุระประเสริฐ
อุปนายกสมาคม ฝ่ายสิทธิประโยชน์ – นายทรงธรรม  เพียรพัฒนาวิทย์
อุปนายกสมาคม ฝ่ายบริหาร – พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์
เลขาธิการสมาคม – พล.ต.ท.พิสัณห์  จุลดิลก
รองเลขาธิการสมาคม ฝ่ายต่างประเทศ – นายพาทิศ  ศุภะพงษ์
รองเลขาธิการสมาคม ฝ่ายกฎหมาย – นายชนินท์  แก่นหิรัญ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและตรวจสอบ คลับ ไลเซนซิ่ง – เบนจามิน ตัน

คณะกรรมการพัฒนาผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขัน

ประธาน – พล.ต.อ.สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง
ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ – ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเซีย (AFC)  3 ท่าน
คณะกรรมการบริหาร – ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน คัดเลือกจากผู้ตัดสินอาวุโสที่มีประสบการณ์

คณะผู้บริหารบริษัทพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (PLT) และดิวิชั่น 1

ประธานบริษัท – พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – พล.ต.ท.บริหาร  เสี่ยงอารมณ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – เบนจามิน ตัน

คณะผู้บริหารบริษัทจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2

ประธานบริษัท – พล.ต.ท.พิสัณห์  จุลละดิลก
คณะกรรมการ – ผู้แทนลีกภูมิภาคจำนวน 8 ท่าน

คณะกรรมการพัฒนาเทคนิค (ทีมชาติ)

ประธานพัฒนาเทคนิค นายวิทยา เลาหกุล
ประธานพัฒนาฟุตซอล นายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ

คณะกรรมการแก้ปัญหาการขายบัตรเกินราคาที่กำหนด

ประธานฯ พล.ต.อ.สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง