ทีมชาติไทยหญิง

ผู้จัดการทีม
Picture
สัญชาติ
ไทย
ทีม
ทีมชาติไทยหญิง
ผู้รักษาประตู
วราภรณ์ บุญสิงห์
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ณัฐรุจา มุทนาเวช
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
สุกัญญา ช.เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
กองหลัง
ณัฐกานต์ ชินวงษ์
ตำแหน่ง: กองหลัง
ดวงนภา ศรีตะลา
ตำแหน่ง: กองหลัง
อินทร์อร พันธุ์ชา
ตำแหน่ง: กองหลัง
วารุณี เพ็ชรวิเศษ
ตำแหน่ง: กองหลัง
สุนิสา สร้างไธสง
ตำแหน่ง: กองหลัง
ขวัญฤดี แสงจันทร์
ตำแหน่ง: กองหลัง
พิสมัย สอนไสย์
ตำแหน่ง: กองหลัง
กาญจนาพร แสนคุณ
ตำแหน่ง: กองหลัง
กองกลาง
พิกุล เขื่อนเพ็ชร
ตำแหน่ง: กองกลาง
ศิลาวรรณ อินต๊ะมี
ตำแหน่ง: กองกลาง
รัตติกาล ทองสมบัติ
ตำแหน่ง: กองกลาง
นิภาวรรณ ปัญโญสุข
ตำแหน่ง: กองกลาง
วิลัยพร บุตรด้วง
ตำแหน่ง: กองกลาง
สุดารัตน์ ชูชื่น
ตำแหน่ง: กองกลาง
ดารัตน์ ช่างปลูก
ตำแหน่ง: กองกลาง
กองหน้า
อลิษา รักพินิจ
ตำแหน่ง: กองหน้า
อรทัย ศรีมะณี
ตำแหน่ง: กองหน้า
ธนีกานต์ แดงดา
ตำแหน่ง: กองหน้า
กาญจนา สังข์เงิน
ตำแหน่ง: กองหน้า
สุชาวดี นิลธำรงค์
ตำแหน่ง: กองหน้า