ติดต่อเรา
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ : 286 อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0-2011-7177 ถึง 80

โทรสาร : 0-2065-1561

อีเมลกลางของสมาคมฯ :

info@fathailand.org
สำหรับประสานงานในประเทศ

secretariat@fathailand.org
สำหรับประสานงานต่างประเทศ


ฝ่ายต่างๆ
 • สำนักงานเลขาธิการฯ
  ฝ่ายธุรการและสารบรรณ

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 ติดต่อ 108-109


 • ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมฯ

  อีเมล: Referees@fathailand.org


 • ฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 ติดต่อ 115


 • ฝ่ายเทคนิคและฝึกอบรม

  เบอร์ติดต่อ: 0-2408-1523


 • ฝ่ายกฎหมาย

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 ติดต่อ 116


 • ฝ่ายวีซ่าและหนังสือรับรอง

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 ติดต่อ 117


 • ฝ่ายกีฬาฟุตบอลหญิง

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 ติดต่อ 118


 • ฝ่ายต่างประเทศ

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 ติดต่อ 120-125


 • ฝ่ายธุรการบัญชีและการเงิน วางบิล-รับเช็ค

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 ติดต่อ 128-129


 • ฝ่ายการเงิน

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 ติดต่อ 136-140


 • ฝ่ายบัญชี

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 ติดต่อ 141-143


 • ฝ่ายค่าปรับ

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 ติดต่อ 130


 • ฝ่ายบุคคล

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 ติดต่อ 131