สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง หรือในใช้ชื่อเล่น อ๊อด เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พุทธศักราช 2497 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอายุ 61 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 ก่อนศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 31 และจบปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลัยปูนา จากประเทศอินเดีย และ ปริญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชีวิตครอบครัว สมรสกับนาง พจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง และ ร้อยตำรวจโท รชต พุ่มพันธุ์ม่วง พลตำรวจเอกสมยศ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 10 ของประเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 หลังจากเกษียณอายุราชการ พลตำรวจเอก สมยศ ได้รับการทาบทามจาก พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก ให้มาลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

พลตำรวจเอกสมยศ ได้รับเลือกจากสโมสรสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย คนที่ 17 ซึ่งถือเป็นนายตำรวจคนที่ 3 ที่ดำรงตำแหน่งนี้หลังจากพลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ ยมนาค เคยดำรงตำแหน่งเมื่อปี พุทธศักราช 2504 ถึง พุทธศักราช 2515 และ พลตำรวจโท ชลอ เกิดเทศ เมื่อปีพุทธศักราช 2530 ถึง พุทธศักราช 2538

นอกจากนี้ยังเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่มาจากสายตำรวจในรอบ 21 ปีอีกด้วย