05
กุมภาพันธ์
แถลงข่าว Meet the Press ครั้งที่ 1/2018
เวลาเริ่ม
5 ก.พ. 2018 13:00:00
เวลาสิ้นสุด
5 ก.พ. 2018 15:00:00
สถานที่
ห้องประชุมชั้น 24 กกท.
โพสต์เมื่อ
1 year ago