12
พฤศจิกายน
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสิน ชั้น 3
เวลาเริ่ม
12 พ.ย. 2017 06:30:00
เวลาสิ้นสุด
12 พ.ย. 2017 09:00:00
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก
โพสต์เมื่อ
1 year ago