02
ธันวาคม
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสิน ชั้น 3
เวลาเริ่ม
2 ธ.ค. 2017 06:30:00
เวลาสิ้นสุด
2 ธ.ค. 2017 09:00:00
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก
โพสต์เมื่อ
6 months ago