18
กุมภาพันธ์
พิธีเปิดสำนักงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
เวลาเริ่ม
18 ก.พ. 2017 15:00:00
เวลาสิ้นสุด
18 ก.พ. 2017 16:30:00
สถานที่
ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย
โพสต์เมื่อ
1 year ago