27
กุมภาพันธ์
แถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันอย่างเป็นทางการ Warrix
เวลาเริ่ม
27 ก.พ. 2017 13:00:00
เวลาสิ้นสุด
27 ก.พ. 2017 14:30:00
สถานที่
ลานอีเดน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
โพสต์เมื่อ
1 year ago
จำนวนผู้เข้าร่วม
2