15
กันยายน
แถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขัน AFC U-16 Championship
เวลาเริ่ม
15 ก.ย. 2017 10:00:00
เวลาสิ้นสุด
15 ก.ย. 2017 12:30:00
สถานที่
ห้อง Ratchada Ballroom ชั้น 6 โรงแรม SC Park
โพสต์เมื่อ
8 months ago