14
กันยายน
นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมสภากรรมการครั้งที่ 9/2560
เวลาเริ่ม
14 ก.ย. 2017 13:00:00
เวลาสิ้นสุด
14 ก.ย. 2017 14:00:00
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 1
โพสต์เมื่อ
8 months ago