11
ตุลาคม
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน
เวลาเริ่ม
11 ต.ค. 2017 13:00:00
เวลาสิ้นสุด
11 ต.ค. 2017 14:00:00
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 2
โพสต์เมื่อ
10 months ago