เหตุการณ์ และการจัดกิจกรรม (Event)
21
พฤศจิกายน
สัมมนาผู้ตัดสินทั่วประเทศ
เวลาเริ่ม
21 พ.ย. 2017 08:30:00
เวลาสิ้นสุด
25 พ.ย. 2017 17:30:00
สถานที่
(ยังไม่ระบุสถานที่)***

19
พฤศจิกายน
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสิน ชั้น 3
เวลาเริ่ม
19 พ.ย. 2017 06:30:00
เวลาสิ้นสุด
19 พ.ย. 2017 09:00:00
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก

12
พฤศจิกายน
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสิน ชั้น 3
เวลาเริ่ม
12 พ.ย. 2017 06:30:00
เวลาสิ้นสุด
12 พ.ย. 2017 09:00:00
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก

05
พฤศจิกายน
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสิน ชั้น 3
เวลาเริ่ม
5 พ.ย. 2017 06:30:00
เวลาสิ้นสุด
5 พ.ย. 2017 09:00:00
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก

02
พฤศจิกายน
พิจารณาการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินไทยลีก สัปดาห์ที่ 24-34
เวลาเริ่ม
2 พ.ย. 2017 10:30:00
เวลาสิ้นสุด
6 พ.ย. 2017 18:00:00
สถานที่
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

23
สิงหาคม
สัมมนาผู้ตัดสินทั่วประเทศ
เวลาเริ่ม
23 ส.ค. 2017 10:30:00
เวลาสิ้นสุด
25 ส.ค. 2017 18:00:00
สถานที่
(ยังไม่ระบุสถานที่)***

22
กรกฎาคม
พิจารณาการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินไทยลีก สัปดาห์ที่ 18-23
เวลาเริ่ม
22 ก.ค. 2017 10:30:00
เวลาสิ้นสุด
24 ก.ค. 2017 18:00:00
สถานที่
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

07
มิถุนายน
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสิน
เวลาเริ่ม
7 มิ.ย. 2017 06:30:00
เวลาสิ้นสุด
7 มิ.ย. 2017 09:00:00
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก

06
มิถุนายน
พิจารณาการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินไทยลีก สัปดาห์ที่ 9-17
เวลาเริ่ม
6 มิ.ย. 2017 10:30:00
เวลาสิ้นสุด
10 มิ.ย. 2017 18:00:00
สถานที่
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

10
เมษายน
พิจารณาการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินไทยลีก สัปดาห์ที่ 1-8
เวลาเริ่ม
10 เม.ย. 2017 10:30:00
เวลาสิ้นสุด
12 เม.ย. 2017 18:00:00
สถานที่
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ