เหตุการณ์ และการจัดกิจกรรม (Event)
29
มกราคม
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสิน ชั้น 2 และ 3
เวลาเริ่ม
29 ม.ค. 2017 06:30:00
เวลาสิ้นสุด
29 ม.ค. 2017 09:00:00
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก

27
มกราคม
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสิน
เวลาเริ่ม
27 ม.ค. 2017 06:30:00
เวลาสิ้นสุด
27 ม.ค. 2017 09:00:00
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก

25
มกราคม
อบรมผู้ตัดสินและผู้ประเมินผู้ตัดสินก่อนการแข่งขันฤดูกาล 2017
เวลาเริ่ม
25 ม.ค. 2017 08:30:00
เวลาสิ้นสุด
29 ม.ค. 2017 17:30:00
สถานที่
ห้องพันธุม ชั้น 2 (บริษัท โรงแรม เดอะกรีนเนอร์รี จำกัด) KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

22
มกราคม
จัดงานเลี้ยงปีใหม่ผู้ตัดสิน
เวลาเริ่ม
22 ม.ค. 2017 18:00:00
เวลาสิ้นสุด
22 ม.ค. 2017 22:00:00
สถานที่
สโมสร ตำรวจ วิภาวดี

21
มกราคม
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 2
เวลาเริ่ม
21 ม.ค. 2017 06:30:00
เวลาสิ้นสุด
21 ม.ค. 2017 09:00:00
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก

14
มกราคม
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 1 และ 2
เวลาเริ่ม
14 ม.ค. 2017 06:30:00
เวลาสิ้นสุด
14 ม.ค. 2017 09:00:00
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก

14
มกราคม
อบรมผู้ตัดสินทั่วประเทศ
เวลาเริ่ม
14 ม.ค. 2017 08:30:00
เวลาสิ้นสุด
15 ม.ค. 2017 17:30:00
สถานที่
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียน ราชวินิต บางแก้ว

08
มกราคม
ประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสิน ครั้งที่ 1/2560
เวลาเริ่ม
8 ม.ค. 2017 08:30:00
เวลาสิ้นสุด
8 ม.ค. 2017 12:30:00
สถานที่
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียน ราชวินิต บางแก้ว

08
มกราคม
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสินชั้น 1
เวลาเริ่ม
8 ม.ค. 2017 06:30:00
เวลาสิ้นสุด
8 ม.ค. 2017 09:00:00
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก

07
มกราคม
อบรมผู้ประเมินผู้ตัดสินระดับ T3 และ T4 เกี่ยวกับกฏกติกาใหม่ เพื่อให้นำกฏกติการการแข่งขันฟุตบอลไปใช้ในปีการแข่งขัน 2560
เวลาเริ่ม
7 ม.ค. 2017 08:30:00
เวลาสิ้นสุด
8 ม.ค. 2017 17:30:00
สถานที่
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียน ราชวินิต บางแก้ว