เหตุการณ์ และการจัดกิจกรรม (Event)
15
พฤศจิกายน
ประชุมคณะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน
เวลาเริ่ม
15 พ.ย. 2560 13:00 น.
เวลาสิ้นสุด
15 พ.ย. 2560 14:00 น.
สถานที่
ห้องประชุมไทยลีก

15
พฤศจิกายน
ประชุมสรุปการทำงานของเอคโคโน
เวลาเริ่ม
15 พ.ย. 2560 10:30 น.
เวลาสิ้นสุด
15 พ.ย. 2560 12:30 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 1

14
พฤศจิกายน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท
เวลาเริ่ม
14 พ.ย. 2560 15:00 น.
เวลาสิ้นสุด
14 พ.ย. 2560 16:00 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 1

14
พฤศจิกายน
ประธานการประชุมคณะอนุญาโตตุลาการฯ
เวลาเริ่ม
14 พ.ย. 2560 13:30 น.
เวลาสิ้นสุด
14 พ.ย. 2560 14:30 น.
สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 1

14
พฤศจิกายน
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท
เวลาเริ่ม
14 พ.ย. 2560 13:00 น.
เวลาสิ้นสุด
14 พ.ย. 2560 15:00 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 2

13
พฤศจิกายน
แถลงข่าว โตโยต้า แม่โขง คลับ แชมเปี้ยนชิพ 2017
เวลาเริ่ม
13 พ.ย. 2560 15:00 น.
เวลาสิ้นสุด
13 พ.ย. 2560 16:30 น.
สถานที่
ชั้น 4 โรงแรมคอนราด

13
พฤศจิกายน
สต๊าฟฟ์โค้ช U23 ประชุมก่อนเก็บตัวเดือนธันวาคม
เวลาเริ่ม
13 พ.ย. 2560 11:00 น.
เวลาสิ้นสุด
13 พ.ย. 2560 13:00 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 2

13
พฤศจิกายน
ประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบข้อบังคับ
เวลาเริ่ม
13 พ.ย. 2560 09:00 น.
เวลาสิ้นสุด
13 พ.ย. 2560 11:00 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 1

12
พฤศจิกายน
ทดสอบสมรรถภาพผู้ตัดสิน ชั้น 3
เวลาเริ่ม
12 พ.ย. 2560 06:30 น.
เวลาสิ้นสุด
12 พ.ย. 2560 09:00 น.
สถานที่
สนามกีฬากองทัพบก

07
พฤศจิกายน
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขระเบียบฯ
เวลาเริ่ม
7 พ.ย. 2560 14:00 น.
เวลาสิ้นสุด
7 พ.ย. 2560 16:00 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 1