เหตุการณ์ และการจัดกิจกรรม (Event)
27
กันยายน
ตรวจความพร้อมศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ
เวลาเริ่ม
27 ก.ย. 2560 10:30 น.
เวลาสิ้นสุด
26 ก.ย. 2560 11:30 น.
สถานที่
ม.กรุงเทพธนบุรี

26
กันยายน
คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท
เวลาเริ่ม
26 ก.ย. 2560 15:00 น.
เวลาสิ้นสุด
26 ก.ย. 2560 16:00 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 1

26
กันยายน
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท
เวลาเริ่ม
26 ก.ย. 2560 13:00 น.
เวลาสิ้นสุด
26 ก.ย. 2560 14:00 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 2

26
กันยายน
ประชุมการจัดงาน AFC Annual Awards
เวลาเริ่ม
26 ก.ย. 2560 10:30 น.
เวลาสิ้นสุด
26 ก.ย. 2560 11:30 น.
สถานที่
ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

22
กันยายน
ประชุมคณะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน
เวลาเริ่ม
22 ก.ย. 2560 13:00 น.
เวลาสิ้นสุด
22 ก.ย. 2560 15:00 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 2

22
กันยายน
ปิดอบรมโครงการ FIFA MA Man, Women Refereeing Course
เวลาเริ่ม
22 ก.ย. 2560 12:00 น.
เวลาสิ้นสุด
22 ก.ย. 2560 13:00 น.
สถานที่
รร. ไพร์มไทม์ จ.ชลบุรี

19
กันยายน
คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท
เวลาเริ่ม
19 ก.ย. 2560 15:00 น.
เวลาสิ้นสุด
19 ก.ย. 2560 17:00 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 1

19
กันยายน
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท
เวลาเริ่ม
19 ก.ย. 2560 13:00 น.
เวลาสิ้นสุด
19 ก.ย. 2560 15:00 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 2

18
กันยายน
Meet the press Toyota Thai League 2017
เวลาเริ่ม
18 ก.ย. 2560 13:30 น.
เวลาสิ้นสุด
18 ก.ย. 2560 14:30 น.
สถานที่
ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 1

18
กันยายน
เปิดคอร์ส FIFA MA WOMEN REFEREEING COURSE IN THAILAND 2017
เวลาเริ่ม
18 ก.ย. 2560 09:00 น.
เวลาสิ้นสุด
18 ก.ย. 2560 10:00 น.
สถานที่
ห้องไพรม์ไทม์ 1 ชั้น 1 รร. ไพรม์ไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี