โครงการ FIFA Forward

โครงการดังกล่าวคือโครงการที่ทาง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ได้จัดการขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิก ให้ประสบความสำเร็จในโลกฟุตบอล

จุดมุ่งหมายคือการยกระดับ, ปรับปรุง, พัฒนาและสนับสนุนให้กีฬาฟุตบอลให้กระจายไปทั่วโลก และเข้าถึงทุกคน

ในแต่ละปี สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ จะมอบเงินจำนวน 500,000 USD หรือประมาณ 17.5 ล้านบาท ให้กับทุกประเทศสมาชิกในทุกๆปี เพื่อนำเงินดังกล่าวไปบริหารงาน, การพัฒนาฟุตบอลเยาวชน, การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิง, การอบรมผู้ฝึกสอน, การพัฒนาผู้ตัดสิน, การสนับสนุนกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด, การจัดกิจกรรมต่างๆ, การตลาดและการสื่อสาร เป็นต้น

สำหรับปี 2018 ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มีการวางแผนใช้เงินดังกล่าวตามนี้

งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ "FIFA FORWARD PROGRAMME" ประจำปี 2018
หัวข้อ รายละเอียด
1.การบริหารการปกครอง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  จัดประชุมวิสามัญ
  จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
  สนับสนุนทีมชาติ U-23
2. การบริหารจัดการพนักงานประจำ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
3.การบริหารงานทางด้านการเงิน ค่าจ้างบริษัท Audit
  จัดการแข่งขันทัวนาเมนท์สำหรับเยาวชน
4.สนับสนุนทีมชาติไทย (ชาย) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชาย (ขุดใหญ่ - เยาวชน)
5. สนับสนุนทีมชาติไทย (หญิง) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยหญิง (ขุดใหญ่ - เยาวชน)
6. การจัดการแข่งขันฟุตบอลชายภายในประเทศ

ฟุตบอลลีก T1-T4, ฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ, ฟุตบอลโตโยต้า ลีก คัพ

7. การจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงภายในประเทศ ฟุตบอลลีกหญิง
8. การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนภายในประเทศ  FA Thailand Youth Festival
9. การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงภายในประเทศ   
10. สนับสนุนทีมฟุตบอลชายหาด และ ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย  การจัดฟุตซอลลีก, การพัฒนาทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย, การจัดแข่งขันฟุตซอลลีกหญิง
 11. การจัดอบรมผู้ฝึกสอน   
12. การจัดอบรมผู้ตัดสิน  
13. การพัฒนาบุคลากร  
14. การบำรุงรักษาที่ทำการสมาคมฯ  


โครงการ FIFA Forward Project Based

โครงการดังกล่าว คือโครงการอีกหนึ่งโครงการที่ทาง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ได้จัดการขึ้น เพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิก เป็นกรณีพิเศษ

โครงการ FIFA Forward Project Based นั้น เป็นโครงการที่ทาง ฟีฟ่า จะมอบเงินแก่ประเทศสมาชิกอีกจำนวน 2,250,000 USD  (ไม่รวมกับเงินของโครงการ FIFA Forward)

แต่หากประเทศสมาชิกต้องการเงินจำนวนดังกล่าว ประเทศสมาชิกจำเป็นต้องทำหนังสือโครงการเพื่อขออนุมัติเงินมาใช้ โดยเรื่องที่สามารถทำได้นั้นประกอบไปด้วย การสร้างสนามกีฬา, หรืออาคารสถานที่ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การบริหารงานของสมาคมฯ, การจัดการแข่งขัน และ การจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงเป็นต้น

สำหรับปี 2018 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ถูกนำมาใช้ในเรื่องของการสร้างระบบบริหารจัดการภายในสมาคมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีคุณสมบัติหลักดังนี้
1. การจัดเก็บเอกสาร และ การเสนอเซ็นเอกสารผ่านทางออนไลน์
2. ระบบการจัดการแข่งขันของสมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด อาทิ การจัดปฏิทิน การแข่งขัน, การเก็บข้อมูลแข่งขัน, การกรอกแบบฟอร์มของผู้ควบคุมการแข่งขันผ่านทางระบบออนไลน์
3. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับสโมสรในการส่งหนังสือ
4. ระบบการบริหารและจัดเก็บสื่อในรูปแบบ ภาพและวีดีโอ
5. การสร้างและบริหารโปรเจคต์ต่างๆจองสมาคมฯ

3. งบจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 83,540 USD ได้ถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ของนักกายภาพ ที่นำไปใช้ในการกายภาพบำบัดนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาที่มีอาการเหนื่อยล้า ประกอบไปด้วย

1. เตียงอิเล็กทรอนิกส์
2. อุปกรณ์ Normatec
3. อุปกรณ์ Game Ready
4. อุปกรณ์ Shockwave Therapy

สำหรับปี 2019 ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ได้มีการปรับเรื่องงบประมาณ โดยแบ่งเป็น 1 ล้าน USD สำหรับการบริหารจัดการสมาคมฯ และ งบสำหรับ Special Project จำนวน 500,000 USD

โดยสำหรับงบประมาณ Special Project ในปี 2019 ทางสมาคมฯ ได้วางแผนนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในการจัดการระบบ VAR หรือ Video Assistant Referee และ แบบร่างสนามฟุตบอลแห่งชาติ