ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ธุรการคณะตุลาการและมาตรการทางวินัย

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทของการทำงาน : งานประจำ

สัญชาติ : ไทย

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : 21-35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา

หากจบด้านกฎหมาย หรือ ด้านไอที หรือ ด้านพละศึกษา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน : รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ หรือ งานการประชุม หรือ งานออกหนังสือทางการ

หรือ มีความรู้เกี่ยวกับกฎกติกาฟุตบอล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ภาษา : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

เทคโนโลยี : สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ และ สืบค้นข้อมูลข่าวสารได้

ภาระงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท หรือ ฝ่ายธุรการของคณะกรรมการฯ

1. ติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลทั้ง 6 รายการข้างต้น ที่แข่งขันจบในแต่ละสัปดาห์ เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ จดรายละเอียดคู่ที่พบปัญหา ถือเป็นตรวจสอบเบื้องต้นในระยะแรก

2. สอบถามรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ จากฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลทั้ง 6 รายการ และ ติดตามรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ จากฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลทั้ง 6 รายการ เร่งให้ส่งเรื่องถึงฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

3. รวบรวมรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ จากฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลทั้ง 6 รายการ จัดทำเป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท ประกอบด้วย วาระแจ้งเพื่อทราบ, วาระแจ้งเพื่อทราบผลการอุทธรณ์โทษ, วาระรับรองรายงานการประชุม, วาระเพื่อพิจารณาเหตุการณ์การแข่งขัน, วาระอื่นๆ เป็นต้น

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลทั้ง 6 รายการ เฉพาะคู่ที่มีเหตุการณ์ไม่ชัดเจน

5. นัดหมายวัน เวลาและสถานที่ประชุม กับคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทฯ

6. สรุปเหตุการณ์ผิดปกติ กับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและปฎิบัติตามคำแนะนำของ ฝ่ายเลขานุการของคณกรรมการฯ

7. นำส่งวาระการประชุมที่ผ่านการกลั่นกรองจากเลขานุการของคณะกรรมการฯ ถึงคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทฯ ทุกคน

8. จัดพิมพ์เอกสารการประชุม รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยงานการประชุมต่างๆ เช่น เครื่องบันทึกเสียง ใบเช็นชื่อคณะกรรมการฯ ป้ายชื่อ เครื่องฉายโปรเจอร์เตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก และ ประสานงานกับฝ่ายแม่บ้านสมาคมกีฟาฟุตบอลฯ จัดเตรียมสถานที่ประชุม รวมถึงเมนูอาหารของคณะกรรมการฯ เป็นต้น

9. ประสานงานกับฝ่ายการเงินของสมาคมกีฟาฟุตบอลฯ จัดทำเงินทดลองเบิกสำหรับใช้ในการประชุม เช่น ค่าอาหารคณะกรรมการฯ ค่าเดินทางผู้มาชี้แจง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการประชุมนั้นๆ และ เคลียร์เงินทดลองจ่ายตามขั้นตอน

10. เมื่อทราบมติงานที่ประชุม จัดทำหนังสือแจ้งผลการประชุม ส่งให้กับสโมสรที่ถูกลงโทษ และสำเนาเรียนฝ่ายจัดการแข่งขันรายการที่เกี่ยวข้อง

11. จัดทำรายงานการประชุม โดยใช้วิธีการถอดเทปตามวาระต่างๆ

12. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาทฯ ให้กับสื่อมวลชน

13. จัดทำหนังสือแจ้งโทษใบเหลือง ใบแดง จากผู้เล่นที่สะสมโทษครบตามระเบียบฯ ส่งให้กับสโมสรต่างๆ

14. เป็นตัวกลางประสานงานข้อมูลการพิจารณาลงโทษให้กับ ฝ่ายเลขาคณะกรรมการอุทธรณ์โทษ รวมถึงเป็นฝ่ายประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการสมาคมกีฟุตบอลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูลต่างๆ ให้รับทราบทุกฝ่าย

15. เก็บรวบรวมสถิติการพิจารณาลงโทษการแข่งขัน และผลอุทธรณ์โทษ จากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาทฯ เพื่อเป็นข้อมูลบรรทัดฐานการลงโทษต่างๆ ของคณะกรรมการฯ

16. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทฯ และ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงานทีมชาติ (ชาย,หญิง, ฟุตซอลและบีช ซอคเกอร์)

จำนวน 2 อัตรา

ระดับเงินเดือน ตามตกลง พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ

ลักษณะการทำงาน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความต้องการจะขยายงานในด้านการเตรียมความพร้อมและประสานงานกับทีมฟุตบอลในทุกรุ่นอายุ เพื่อวางแผนการเตรียมทีมเข้าแข่งขัน การจัดการแข่งขันของทีมชาติ และอำนวยความสะดวกให้กับทีมชาติเมื่อมีการแข่งขันในต่างประเทศ เช่น

 • ประสานงานกับสมาคมฟุตบอลในประเทศต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันระดับทัวนาเมนต์หรือกระชับมิตร
 • ประสานงานกับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า, เอเอฟซี, เอเอฟเอฟ, โอลิมปิก ฯลฯ) ในการส่งรายชื่อและลงทะเบียนนักฟุตบอลทีมชาติ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับผู้จัดการทีมชาติ เพื่อส่งและติดตามเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติรุ่นนั้นๆ
 • ประสานงานอื่นๆ ในด้านการแข่งขันฟุตบอลที่เกี่ยวข้อง

 

คุณลักษณะ

มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล หรือ กีฬาอื่นๆ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรที่ทำงานด้านบริหารจัดการกีฬาฟุตบอล

 

วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ในการทำงานติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า จองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน และมีความรู้ในด้านการเดินทางต่างประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาได้มากกว่า ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการประสานงาน เขียนสรุปการประชุม สรุปประเด็นได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาสื่อสารที่ถูกต้องและชัดเจน
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี
 • ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEIC หรือ TOEFL มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมออฟฟิศ และอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษและไทย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศไทยได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงาน และมีทัศนคติการทำงาน
 • อื่นๆ

 

ประเภทการจ้างงาน

 • งานเต็มเวลา
 • งานประจำ


สวัสดิการ 

 • ค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไปต่างประเทศพร้อมทั้งเบี้ยเลี้ยง
 • สิทธิ์ในการได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปอบรมทักษะความรู้กับองค์กรฟุตบอลนานาชาติ


หลักฐานการสมัครงาน

 • ประวัติส่วนบุคคล
 • สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL
 • ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายโครงการพัฒนา
จำนวน 1 อัตรา

ระดับเงินเดือน ตามตกลง พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ

ลักษณะการทำงาน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความต้องการจะขยายงานในด้านการพัฒนาโครงสร้างของฟุตบอล ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการขอสมัครโครงการความช่วยเหลือต่างๆจากทั้งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) และจากสมาคมฟุตบอลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยตำแหน่งดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 • รับผิดชอบในการประสานงานกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF) และจากสมาคมฟุตบอลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาฟุตบอลที่มีให้
 • ทำสรุปโครงการ วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน และผลที่ได้รับจากแต่ละโครงการ ต่อผู้บริหารและสภากรรมการของสมาคมกีฬาฟุตบอล
 • นำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฟุตบอลในประเทศ โดยเฉพาะกับสโมสรสมาชิก ฟุตบอลเยาวชน รวมถึง Grassroots
 • ทำเอกสารสมัครขอเข้าร่วม ติดตามผล รายงานต่อผู้บริหารและสภากรรมการของสมาคมกีฬาฟุตบอล

 

คุณลักษณะ

มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล หรือ กีฬาอื่นๆ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรที่ทำงานด้านบริหารจัดการกีฬาฟุตบอล

 

วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ในการเขียนและบริหารโครงการ หรือทำ รายงานประจำปีขององค์กรทำเอกสารสมัครขอเข้าร่วม ติดตามผล และรายงานต่อผู้บริการของสมาคมกีฬาฟุตบอล
  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาได้มากกว่า ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการประสานงาน เขียนสรุปการประชุม สรุปประเด็นได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาสื่อสารที่ถูกต้องและชัดเจน
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี
 • ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEIC หรือ TOEFL มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมออฟฟิศ และอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษและไทย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศไทยได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงาน และมีทัศนคติการทำงาน
 • อื่นๆ

 

ประเภทการจ้างงาน

 • งานเต็มเวลา
 • งานประจำ


สวัสดิการ

 • ค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไปต่างประเทศพร้อมทั้งเบี้ยเลี้ยง
 • สิทธิ์ในการได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปอบรมทักษะความรู้กับองค์กรฟุตบอลนานาชาติ


หลักฐานการสมัครงาน

 • ประวัติส่วนบุคคล
 • สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL
 • ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

 


กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลทั่วไป

วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน

กรุณาตอบคำถามด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการสมัคร

ทักษะและความสามารถ

ข้าพเจ้าประสงค์จะเข้าสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยยินดีจะปฏิบัตตาม ระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขของสมาคมฯ และขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ