สมาคมฯ เปิดรับสมัครผู้ร่วมอบรม FA Thailand Introductory Course

6 ก.ย. 2017 09:01:07

8 months ago

สมาคมฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม FA Thailand Introductory Course ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 25 – 30 กันยายน
Picture

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จำนวน 1 คอร์ส สำหรับบุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีรายละเอียดังนี้

คอร์สที่ 1 การอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 25 – 30 กันยายน

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม

  • หลักสูตร FA Thailand Introductory Course รับผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน/ คอร์ส
  • ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล หรือมีความรู้ในกีฬาฟุตบอล
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • สามารถอยู่ร่วมการอบรมได้ตลอดระยะการอบรม
  • มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี
  • มีความมุ่งมั่นท่จะเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม ระบุหลักสูตร วัน และสถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่) >>> http://fathailand.org/media/download/cms/media/download-file/sys-166f8687cb681fbfe2c483dd15523352.pdf

รูปถ่ายหน้าตรง ส่งเป็นไฟล์ .jpeg

ส่งหลักฐานการสมัครเข้ามาได้ที่ education@fathailand.org หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-7177 ต่อ 115 ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.

หมายเหตุ สมาคมฯขอพิจารณาสิทธิให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ หรือสถานที่ใกล้เคียงเป็นลำดับแรก ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับ ทั้งนี้สมาคมฯดำเนินการจัดลำดับโดยการยึดตามเวลาที่ส่งเมลเข้ามา

สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ ต้องดำเนินการจัดหาที่พักด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2560