สมาคมฯ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ออกใบกำกับภาษี

10 ก.ย. 2017 09:26:53

10 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ออกใบกำกับภาษี ของสมาคมฯ
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 286 อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย 40 ปี อาคาร 2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 099 3 0000 65069

เบอร์โทรศัพท์ 0-2011-7177

สำหรับ การติดต่อฝ่ายต่างๆ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 0-2011-7177 ถึง 80

- สำนักงานเลขาธิการฯ ต่อ 107-108
- ฝ่ายพัฒนาเทคนิค ต่อ 115
- ฝ่ายกฎหมาย ต่อ 118-119
- ฝ่ายต่างประเทศ ต่อ 120-124
- ฝ่ายทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร บัญชี-การเงิน ต่อ 128
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 136-138 และ 142-143
- ฝ่ายค่าปรับ ต่อ 129
- ฝ่ายบุคคล ต่อ 131
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 148 และ 109

อีเมลกลางสมาคมฯ : info@fathailand.org

อีเมลฝ่ายต่างประเทศ : secretariat@fathailand.org