สมาคมฯ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course

10 ก.ย. 2017 09:56:00

10 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ฝึกอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ที่ จ. พิจิตร
Picture

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดการจัดอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ระหว่างวันที่ 4 - 9 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพิจิตร โดยมี วิทยากรหลัก คือ นายสุระพล ธาตุระหัน และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คนนั้น

ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาเป็นการอบรมวันสุดท้าย โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ทำการสอบภาคปฏิบัติเป็นรายบุคคลตามหัวข้อที่ได้รับ

ก่อนที่ในเวลา 12.00 น. นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จะเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory

โดยรายชื่อผู้ที่ผ่านอบรมดังนี้

1. วัฒนา เปลี่ยนสี
2. สุรเดช เนาบรรพรรษา
3. พูนศักดิ์ พรหมมายน
4. วรพงษ์ ประเสริฐศรี
5. อรรถพล ก้อนเพชร
6. ธีรวัฒน์ สุขเอม
7. นิติพงษ์ ไสยสิทธ์
8. ศิริชัย จิตสว่าง
9. พิสิฐ ยืนยิ่ง
10. ฉัตรชัย ขุนนคร
11. เททิทา เอี่ยมประเสริฐ
12. สมบัติ ทองเงิน
13. อำนาจ เขียวพุ่มพวง
14. เสกสรร จีนตวง
15. วิสันต์ กลิ่นเทศ
16. ภัคพสชนัน รัศมี
17. นิรุช เพชราวัน
18. พรรษารัตน์ ผ่องอำพัน
19. TCHANGOU PIERRE SYLVAIN
20. ปิติพัฒน์ เพ็ชรศรีวงค์
21. ปิยะพงษ์ ภูฆัง
22. ดต.ภูมิ ภัคดี
23. สมชาย บุญท้าวแก้ว
24. สถาพร สีอ่อน
25. ประสิทธิ์ นะรานันท์
26. บุญเลิศ ฉัตรทอง
27. พลภัทร บูยเขียว
28. ณัฐพล จันทร์เกิด
29. สุขวสันต์ การภัคดี
30. ภัทรดล เพชรพลอยนิล

สำหรับรายละเอียดของหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนครั้งต่อไป สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-011-7177 ต่อ 115 ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.