รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม FA Thailand Introductory Course

12 ก.ย. 2017 09:50:00

9 months ago

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม FA Thailand Introductory Course ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 25 – 30 กันยายน
Picture

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน FA Thailand Introductory Course ระหว่างวันที่25 – 30 กันยายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน เพื่อเข้าร่วมการอบรม ตามวันและเวลา ดังกล่าว โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

นายศรภัทร โชติกุล
นายจิตตพัฒน์ ลาภอุทัยกาญจน์
นายนัดภ์สมัย มั่นใจอางค์
นายนราธิป กลายานนท์
นายภูเบศวร์ ภคะธนสมบัติ
นายวรยศ ม่วงยา
นายวิมล หุปะกา
นายสุมาลี ขอมใจเพ็ชร์
นายภุมรินทร์ มุสิกรัตน์
นายธนพล กาขาว
นายเอกชัย ต่อเนื่อง
นายภูมิพัฒน์ พิพัฒสกุล
นายพีรธัช นันทวานิช
นายณัฐวัฒน์ คงฤทธิ์นิลบุรี
นายภสุกิจ ภาคบุตร
นายพนิตพล พิทักษ์สงคราม
นายปพัฒน์ สัมมา
นายภาณุพวศ์ หลอมประโคม
นายพัสกร บุญพร้อม
นายรัตนธร อุประ
นายวรวุฒิ ทิพยศักดิ์วารกุล
นายพงศธร กองมิตรชัย
นายมนินท์ เภามี
นายจักวัช คงศรี
นายรชานนท์ ศรีนอก
นายศราวุฒิ จตุรภัทร
นายวรเมธ บุญยก
นายสิรภพ วงษ์ว่องไว
ZACHARY ROBERT AIKENS
นายกิตตินันท์ โชคชัยเจริญลาภ

โดยมีกำหนดการเริ่มอบรมในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 7.30 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม อาคารยิมเนเซียม 7, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-7177 ต่อ 115 ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.