เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมเปิดการอบรมผู้ประเมินผู้ตัดสินและผู้ตัดสินหญิง

12 ก.ย. 2017 11:57:00

9 months ago

พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประเมินผู้ตัดสิน T3, T4 และผู้ตัดสินหญิง ที่จังหวัดชลบุรี
Picture

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมไพรม์ทาม บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดการอบรมโครงการ FIFA MA Men Refereeing Course, Session for Assessors T3 , T4 และ FIFA MA Women Refereeing Course ระหว่างวันที่ 12 – 22 สิงหาคม 2560

ภายในพิธีเปิดนำโดย พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานร่วมกับ พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน พร้อมด้วย วิทยากรจากฟีฟ่า ( FIFA และ AFC ) 2 คน, ผู้ช่วยวิทยากรจากสมาคมฯ 1 คน, ผู้ช่วยวิทยากรฝ่ายสมรรถภาพ 2 คน, ผู้ประเมินผู้ตัดสินฟุตซอล ( สังเกตการณ์อบรม ) 2 คน ผู้ประสานงานจากสมาคม 3 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน

ภายในพิธีเปิด พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวว่า "ทางสมาคมีนโยบายให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะในเรื่องของผู้ตัดสิน ซึ่งทางเราก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้กีฬาฟุตบอลสนุกสนาน เร้าใจ และถูกต้องมากที่สุด"

"ที่ผ่านมา แม้อาจจะมีผิดพลาดไปบ้าง แต่แน่นอน ว่าเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนา เพราะเราเชื่อว่าการอบรมเหล่านี้จะสามารถพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆ ก็ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกคน ก็ขอทำให้เต็มที่สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย"

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสิน ( Referee ) ให้ได้มาตรฐานและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ( ผู้ตัดสิน T2 ) ผู้ตัดสินจำนวน 18 คน และผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 17 คน อบรมระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2560, กลุ่มที่ 2 ผู้ประเมินฯ (T3 ,T4) จำนวน 100 คน อบรม วันที่ 17 กันยายน 2560 และ กลุ่มที่ 3 ผู้ตัดสินหญิงทั่วประเทศ จำนวน 25 คน อบรม ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560

สำหรับ โครงการดังกล่าว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนากรรมการผู้ตัดสิน ได้ร่วมมือกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) จัดการอบรมโครงการ FIFA MA Men Refereeing Course ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2560 โดยมี Mr.Fakhad. ABDULLAEV และ Mr.Ravichandran CHAPPAINMUTU เป็นวิทยากร อบรมกติกาการแข่งขันและแนวทางการให้คะแนนของผู้ประเมิน T3 และ T4 ( Session for Assessors T3 ,T4 ) ในวันที่ 17 กันยายน 2560 โดยมี Mr.Fakhad. ABDULLAEV เป็นวิทยากร และ อบรม FIFA MA Women Refereeing Course ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560 โดยมี Mrs.Etsuko FUKANO เป็นวิทยากร ณ โรงแรมไพรม์ทาม จังหวัดชลบุรี