ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโค้ชหลักสูตร Introductory Course ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

11 ต.ค. 2017 17:34:02

10 months ago

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม FA Thailand Introductory Course ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2560
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน FA Thailand Introductory Course ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดหนองบัวลำภูจำนวน 30 คน โดยมีดังต่อไปนี้

1. นายอานันท์ อมรินทร์
2. นายเรืองวัฒน์ ประทุมอ่อน
3. นายธนินทร์ หอมกลิ่น
4. นายอนุศักดิ์ ปัญญะ
5. นายกัมปนาท ทองพันธุ์
6. นายจักรกฤษ แก้วโยธา
7. นายทรงเดช ศรีตาแสน
8. นายสุรชัย ศิริจันทร์
9. นายชาญณรงค์ แพงดวงแก้ว
10. นายปรีดา ศรีฉลวย
11. นายทนงศักดิ์ หาระคุณโน
12. นายอรรธร บุระสิทธิ์
13. นายพัฒนชัย ไชยคีรี
14. นายณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก
15. นายดอกคูณ พูดเพราะ
16. นายอาทิตย์ พลมิตร
17. นายสมศักดิ์ นามศรีฐาน
18. นายปริญญาพล บุญวิเทียม
19. นายศุภศักดิ์ ภาศิริ
20. นายปกรณ์ ชาวดร
21. นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์
22. นายศุภนิตย์ ศุภรัตนกุล
23. นายพงษ์พัฒน์ โหม่งพุฒ
24. นายชนพล เกษมเนตร
25. นายเชวง คงโนนกอก
26. นายศราวุธ เคนวงษ์ศา
27. นายอนิทัศน์ ปัณนาวี
28. นายวัชระ เผือกงาม
29. นายอภิวัฒน์ กองศรี
30. นายอภิสิทธิ์ บุญมาตุ่น

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องมาลงทะเบียน ณ บริเวณอาคารเรียนหน้าสนามวิทยาลัยพิชญบัณฑิต โดยจะเริ่มการอบรมในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 7.30 น. สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-011-7177 ต่อ 115 เวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.