สมาคมฯ จับมือช้าง เปิดอบรมโค้ชหลักสูตร Introductory Course ที่ขอนแก่น

12 ต.ค. 2017 10:35:00

10 months ago

สมาคมฯ และเครื่องดื่มตราช้าง เปิดอบรมโค้ชหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ที่ จ. ขอนแก่น
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ได้จัดอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จำนวน 1 คอร์ส สำหรับบุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คอร์สที่ 1 การอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม

-  รับผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน/ คอร์ส
- ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล หรือมีความรู้ในกีฬาฟุตบอล
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- สามารถอยู่ร่วมการอบรมได้ตลอดระยะการอบรม
- มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี
- มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล
- ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม ระบุหลักสูตร วัน และสถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่) >>> http://fathailand.org/media/download/cms/media/download-file/sys-166f8687cb681fbfe2c483dd15523352.pdf
- รูปถ่ายหน้าตรง ส่งเป็นไฟล์ .jpeg

โดยสามารถส่งหลักฐานการสมัครเข้ามาได้ที่ education@fathailand.org หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-011-7177 ต่อ 115 ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.

*หมายเหตุ สมาคมฯขอพิจารณาสิทธิให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ หรือสถานที่ใกล้เคียงเป็นลำดับแรก ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับ ทั้งนี้สมาคมฯดำเนินการจัดลำดับโดยการยึดตามเวลาที่ส่งเมลเข้ามา

สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ ต้องดำเนินการจัดหาที่พักด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560