ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร 'C' License ที่จังหวัดขอนแก่น

13 ต.ค. 2017 11:54:00

11 months ago

สมาคมฯประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร 'C' License ประจำเดือนพฤศจิกายน ที่จังหวัดขอนแก่น
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร AFC 'C' - Certificate Coaching Course ณ จังหวัด ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 24 คน ดังนี้

1 นายประวิทย์ ก้านกิ่ง
2 นายชัชวาลย์ แสนพะวัง
3 นายมนัสชัย ภูไพสิทธิ์
4 นายธวัชชัย พลซา
5 นายวิโรจน์ ศิลาอ่อน
6 นายพิทยา แก้วกล่ำ
7 นายปัสสัจฐิ ลมอ่อน
8 นายฟาซัล อุสมา
9 นายสานิตย์ ซุ่นกี่
10 นายสารัช พวงทรัพย์
11 นายสุรพล ปั้นโฉม 
12 LEONES PEREIRA DOS SANTOS
13 นายวีระศิลป์ วงศ์วีระชัย
14 นายเดชา คำชื่น
15 นายกรวิก มั่นสิน 
16 นายกฤษณะ เมฆี
17 นายสิทธิศักดิ์ สิงห์โสภา
18 นายวัชรพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว
19 นายวัชรพล สุขเสน
20 นายบุญจง ทองสุข
21 OUSMANE CHERIF
22 DOS SANTOR VILSON JAMES
23 นายอภิศักดิ์ อาสายุทธ์
24 PAULO ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 27,000 บาท ผ่านชื่อบัญชี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขที่บัญชี : 406-806230-9

*** หลังจากนั้นให้นำส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครพร้อมเบอร์ติดต่อกลับมาที่อีเมล coachingcourse@fathailand.org ภายในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 หากผู้เข้าอบรมไม่ชำระค่าสมัครตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว

โดยผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-011-7177 ต่อ 115 เวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.