ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม FA Thailand Introductory Course ที่ จ.พะเยา

8 พ.ย. 2017 16:38:42

1 year ago

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม FA Thailand Introductory Course ที่ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2560
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ได้จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน FA Thailand Introductory Course ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดพะเยา โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1 นายภูมิชาย พันธ์กล้า
2 นายศรายุทธ มาศโอสถ
3 นายปฐวีกานต์ สงเคราะห์ธรรม
4 นายพงศธร ทาทาน
5 นายสุรรังสรรค์ ชยศบุญเรือง
6 นายภานุวัฒน์ ชัยแก้ว
7 นายอดิสรณ์ กิตติพรประชา
8 นายจักรกริช ธรรมแสน
9 นายณัฐพล ขาวค้างพลู
10 นายภาคภูมิ รชตพิบูลวงศ์
11 นายสาธิต เพ็งพรพิพัฒน์
12 นายวิทวัส วัฒนสิงห์ดำรงค์
13 นายนนทศักดิ์ สินเส็ง
14 นายธวัชชัย วิโรทุศ
15 นายดำรงค์ชัย ปัญญาภู
16 นายอัจฌาวุฒิ เขื่อนธนะ
17 นายรัชชานนท์ หน่อแก้ว
18 นายอรรถพล สำนวนกลาง
19 นายธนู ปากเคี่ยม
20 นายณัฐวุฒิ อู่สุวรรณทิม
21 นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนดำ
22 นายนรากร มีแตร
23 นายธีรศักดิ์ กาวิชัย
24 นายธันวา ชัยธิ
25 นายนพวัฒน์ ตาวารี
26 นายอนุรักษ์ อินทะวงค์
27 นายคมสัน ขวัญเรือง
28 นายอภิสิทธิ์ เพชระบูรณิน
29 นายนัฐพงษ์ ไชยวงค์
30 นายเรืองศักดิ์ กุลชูศักดิ์

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้ติดต่อเข้ามาที่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-011-7177 ต่อ 115 ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น. หรือ coachingcourse@fathailand.org เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.