สมาคมฯเตรียมออกบทลงโทษสโมสรที่ให้บุคลากรต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต

10 พ.ย. 2017 16:53:00

1 year ago

สมาคมฯเตรียมออกบทลงโทษสโมสรสมาชิกที่มีนักเตะหรือเจ้าหน้าที่ทีมผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน เริ่มปี 2562
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เตรียมออกระเบียบว่าด้วยการลงโทษทางวินัยมารยาทแก่สโมสรสมาชิกทั้งฟุตบอลและฟุตซอลที่ให้นักเตะหรือเจ้าหน้าที่ทีมประกอบอาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ฤดูกาล 2562 เป็นต้นไป

โดยทางสมาคมฯ มีนโยบายที่จะให้สโมสรสมาชิกต้องดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานแก่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรชาวต่างชาติที่ทำงานให้กับสโมสร เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอีก 2 ปีข้างหน้า จึงได้มีการแจ้งแก่สโมสรสมาชิกเพื่อดำเนินการดังกล่าว

ซึ่งตามแถลงการณ์ของ พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ ระบุไว้ดังนี้;

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ประกาศเรื่อง ใบอนุญาตทำงานของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพชาวต่างชาติ

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาฟุตซอล โดยอนุญาตให้สมาชิกนำนักกีฬาอาชีพชาวต่างชาติและบุคลากรกีฬาอาชีพชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งการใช้บุคคลเหล่านี้ต้องได้รับอนุญาตจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อควบคุม กำกับดูแลชาวต่างชาติ ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย

ดังนั้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงมีนโยบายให้สมาชิกซึ่งใช้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพชาวต่างชาติ มีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานของบุคคลดังกล่าว ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะออกระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัยมารยาทเพื่อลงโทษสมาชิกผู้ฝ่าฝืน โดยจะบังคับใช้ในฤดูกาลการแข่งขันประจำปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน เพื่อจักได้เตรียมความพร้อมสำหรับการดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์