สมาคมฯ ร่วมกับช้างมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้นที่กระบี่

3 ธ.ค. 2017 08:38:15

10 months ago

นายสมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬา จ. กระบี่ ให้เกียรติมอบใบประกาศฯแก่ผู้จบหลักสูตร
Picture

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ได้จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนเบื้องต้นหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ขึ้น

สำหรับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรเป็น นายประสบโชค โชคเหมาะ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

โดยภายในพิธีปิด นายสมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ และ ประธานสโมสร กระบี่ เอฟซี ได้เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

โดยประกอบไปด้วย
1 นายอนุวัตร พรหมสกุล
2 นายอิทธิพล แก้วเขียว
3 นายชวกร มณีโลกย์
4 นายวัชรพล ทับลัง
5 นายอิศเรศ พึ่งเสือ
6 นายเภาซี หมัดอาหลี
7 นายนคร บรรจงใหม่
8 นายภูมิวงศ์ ปัญญาวุธ
9 นายบัญชา กัลป์ปะหา
10 นายพงษ์พัฒน์ จ่านันท์
11 นายสุรินทร์ ราโอบ
12 นายอาณัติ จันทร์เต็มดวง
13 นายพุฒินันท์ ภูมิภมร
14 นายสวิท ทองคำ
15 นายจารึก ศรีคุ้ย
16 นายณัฐวะดี สิตะรุโณ
17 นายวัชรินทร์ ขวานบุตร
18 นายวีระการ มงคล
19 นายเกรียงศักดิ์ บุญณบุรี
20 นายอภิวัฒน์ อัจฉริยาภิมุข
21 นายธนพนธ์ ไกรนรา
22 นายรัชตะ หักสหมัด
23 นายประยุกต์ ยุทธกาศ
24 นายสุริยา หลีเส็น
25 นายคุณานนท์ ปิ่นทองพันธุ์
26 นายอัสลัน เจ๊ะเต๊ะ
27 นายพิชิตพล ทองจันทร์
28 นายเอกพงค์ ธรฤทธฺ์
29 นายเจษฎา ฟ้อนรำดี
30 นายอัษฎาวุฒิ จันทร์อินแก้ว

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไปหลังจากนี้