สมาคมฯร่วมมือกับกกท.เปิดอบรมและสอบผู้ตัดสินใหม่ รุ่นที่ 25

4 ธ.ค. 2017 09:30:00

10 months ago

สมาคมฯจับมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมและสอบผู้ตัดสินใหม่ รุ่นที่ 25
Picture

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ที่ทำการการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 24-25 การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการอบรมและสอบผู้ตัดสินใหม่ รุ่นที่ 25

โดยการอบรมวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ในช่วงเช้า เวลา 09.00-10.30 น. เริ่มการบรรยายเรื่องการแย่งชิงฟุตบอล โดยวิทยากร รต.มงคล รุ่งคล้าย และผศ.พงศธร เพิ่มพานิช

เวลา 10.30-12.15 น. บรรยายเรื่องการพิจารณาลูกล้ำหน้า โดยวิทยากร พ.จ.อ. ปรีชา กางรัมย์, และคุณวิโรจน์ อ่อนโก้ก

ในช่วงบ่ายเป็นการฝึกภาคสนาม ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 13.30-14.00 น. นำผู้ตัดสินอบอุ่นร่างกาย โดยวิทยากร คุณอรรถกร เวชการ และคุณพลกฤษณ์ นิตยชาติ

เวลา 14.00-15.00 น. ฝึกเรื่องการพิจารณาลูกล้ำหน้า โดยวิทยากร คุณพัณณิภา คำนึง, ผศ.พงศธร เพิ่มพานิช, ผศ.ชลัช ภิรมย์, รต.มงคล รุ่งคล้าย และคุณแพรว สีหมากสุก

เวลา 15.00-16.00 น. ฝึกเรื่องการพิจาณาโทษในเขตโทษ โดยวิทยากร พ.จ.อ. ปรีชา กางรัมย์, คุณสุเมธ สายแวว, คุณวิโรจน์ อ่อนโก้ก และคุณณัฏฐ ศรีเสาวลักษณ์

เวลา 16.00-17.00 น. ฝึกเรื่องการวิ่งด้วยความเร็วและความทนทาน โดยวิทยากร คุณอรรถกร เวชการ, คุณพลกฤษณ์ นิตยชาติ, คุณฑีธิชัย นวลจันทร์ และคุณสุภาวรรณ หินทอง