สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโค้ช Introductory Course ที่ประจวบคีรีขันธ์

7 ธ.ค. 2017 19:13:09

1 year ago

สมาคมฯและช้างร่วมกันจัด FA Thailand Introductory Coaching Course ที่จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2560
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ได้จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน FA Thailand Introductory Coaching Course ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2560 โดยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 คน มีดังต่อไปนี้

1. นายธนา ถ้วยทอง
2. นายชาติศักดิ์ วันเพ็ญ
3. นายภาณุวิชญ์ ห่อวงศ์สกุล
4. นายเฉลิมชัย อุตตะมะรัตน์
5. นายสนอง ใกล้ชิด
6. นายอานนท์ เล๊าะล่อ
7. นางสาวตรีรัชฎา บุญปลอด
8. นายยชพล ไชยืนยง
9. นายครรชิต ชลรัตน์อมฤต
10. นายสุเมธ โล่ห์สวัสดิ์กุล
11. นายจักราวุธ มีเกล็ด
12. นายวนัส ฮาตวิเศษ
13. นายอุดมศักดิ์ พัฒน์แช่ม
14. นายชนสรณ์ นุราช
15. นายถิรวัฒน์ แก้วผลึก
16. นายอานนท์ สืบสังข์
17. นายสุรชิต ทองสุวรรณ
18. นาบกิตติพงศ์ อุตตะมะ
19. นายวสันต์ เชยชิด
20. นายเลิศวรรธ์ ใจเสงี่ยม
21. นายอุดมศักดิ์ แก้วขาว
22. นายอมรเทพ มาลี
23. นายนฤเบศร์ วงศ์อภัย
24. นายสุขสันต์ บุญประกอบพร
25. นายไตรรัตน์ มีอารีย์
26. นายเรวัต ศรีหอม
27. นายรัฐฐาณ์ ทองหอมฤวิทย์
28. นายราชิต มะกูดี
29. นายกรีธา นามทิพย์
30. นายพงษ์พันธ์ อยู่หนุน

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เวลา 7.30 – 8.00 น. ของวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนาม สามอ่าว สเตเดียม)

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้ติดต่อเข้ามาที่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-011-7177 ต่อ 115 ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น. หรือ coachingcourse@fathailand.org เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.