สมาคมฯ ร่วมกับช้างมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรโค้ชเบื้องต้น

17 ธ.ค. 2017 13:43:56

10 months ago

สมาคมฯ ร่วมกับช้างมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course
Picture

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ส มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ได้จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนเบื้องต้นหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ขึ้น

สำหรับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรเป็น นายประสบโชค โชคเหมาะ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 29 คน

โดยภายในพิธีปิด นายประสบโชค โชคเหมาะ ได้เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

โดยประกอบไปด้วย
1 นายนริศร์ เขียวนาคา
2 นายกฤษฎา แสงจันทร์
3 นายอุดม เอ็นดู
4 นายณรงค์ศักดิ์ สีสังข์
5 นายสิริ เอื้ออารีพร
6 นายรณรงค์ แสงมณี
7 นายปกรณ์ เพ็ญสุวรรณ
8 นายกิตติ์ธนา ประเสริฐสิริสิทธิ์
9 นายอุบล แสนมนตรี
10 นายศราวุฒิ ท้วมเทศ
11 นายชัยวัฒน์ กลิ่นเพ็ง
12 นายพลวัฒน์ รุ่งชีวัน
13 นายปาฏิหารย์ สวนอนันต์
14 นายณรงค์ชัย คงสามสี
15 นายพิชาญ ศิริพยาบาล
16 นายปกรณ์ ร่มรื่น
17 นายเฉลิมชัย สุขพิบูลย์
18 นายภาณุพงษ์ เขอมรเวช
19 นายชาญวิทย์ สร้อยคำ
20 นายชินปกรณ์ เฉลิมเมือง
21 นายอภิรัฐ บุญปัน
22 นายอนุชา นารีนุช
23 นายบุณยฤทธิ์ วัสรสิฏฐ์
24 นายปัตฐวัทธ์ ลีเลิศวราวงศ์
25 นายศาสตรพันธุ์ สลุงอยู่
26 นายเมธัส ณัฐชยพล
27 นายศิรา พ่วงแก้ว
28 นายเอกภัท เจริญสมัย
29 นายธนัตถ์ ศุภสุทธิกุล

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไปหลังจากนี้