สมาคมฯ ร่วมกับช้างมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรโค้ชเบื้องต้นที่ประจวบฯ

24 ธ.ค. 2017 13:12:50

1 year ago

สมาคมฯ ร่วมกับช้างมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรโค้ช FA Thailand Introductory Course
Picture

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สนามสามอ่าว สเตเดี้ยม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ได้จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนเบื้องต้นหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ขึ้น

สำหรับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรเป็น นาย สุรพล ธาตุระหันพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 29 คน

โดยภายในพิธีปิด นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ ประธานสโมสร พีที ประจวบ เอฟซี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จำนวน 29 ท่าน อันประกอบไปด้วย

1.นายธนา ถ้วยทอง
2.นายชาติศักดิ์ วันเพ็ญ
3.นายภาณุวิชญ์ ห่อวงศ์สกุล 
4.นายเฉลิมชัย อุตตะมะรัตน์
5.นายสนอง ใกล้ชิด 
6.นายอานนท์ เล๊าะล่อ 
7.นายยชพล ไชยืนยง 
8.นายครรชิต ชลรัตน์อมฤต
9.นายสุเมธ โล่ห์สวัสดิ์กุล 
10.นายจักราวุธ มีเกล็ด 
11.นายวนัส ฮาตวิเศษ 
12.นายอุดมศักดิ์ พัฒน์แช่ม 
13.นายชนสรณ์ นุราช 
14.นายถิรวัฒน์ แก้วผลึก 
15.นายอานนท์ สืบสังข์
16.นายสุรชิต ทองสุวรรณ
17.นายปานภพ
18.นายวสันต์ เชยชิด
19.นายเลิศวรรธน์ ใจเสงี่ยม
20.นายอุดมศักดิ์ แก้วขาว
21.นายอมรเทพ มาลี
22.นายนฤเบศร์ วงศ์อภัย
23.นายสุขสันต์ บุญประกอบพร
24.นายไตรรัตน์ มีอารีย์
25.นายเรวัต ศรีหอม
26.นายรัฐฐาณ์ ทองหอมฤวิทย์
27.นายกรีธา นามทิพย์
28นายพงษ์พันธ์ คงหนุน
29.นายสัจจะ ประกอบชาติ

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป