ฝ่ายผู้ตัดสินฯ ร่วมกับ กกท. อบรมผู้ตัดสิน ยูโร่เค้ก ลีก (T4) ภาคเหนือ-ภาคใต้

7 ม.ค. 2018 13:34:49

11 months ago

ฝ่ายผู้ตัดสินของสมาคมฯ จับมือกับกกท. จัดโครงการอบรมและสอบผู้ตัดสินระดับ ไทยลีก 4
Picture

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมและสอบผู้ตัดสินยูโร่ เค้กลีก (T4) ภาคเหนือ-ภาคใต้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ตัดสิน T4 ให้มีความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ การประเมินสถานการณ์เฉพาะหน้า และควบคุมเกมการแข่งขันให้สามารถดำเนินต่อไปจนสิ้นสุด ตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

ซึ่งการอบรมในช่วงเช้า มีวิทยากร ผศ.ชลัช ภิรมย์ บรรยายเรื่องกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในฤดูกาล 2017-2018จากนั้นช่วงบ่าย วิทยากร คุณไชยวัฒน์ กันสุธาได้ให้ทำแบบทดสอบการเล่นลูกบอลด้วยมือ และการทำผิดกติกา

ต่อด้วยการฝึกภาคสนาม ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิทยากร คุณพัณณิภา คำนึง, ผศ.ชลัช ภิรมย์ และคุณไชยวัฒน์ กันสุธา ฝึกเรื่องตำแหน่งผู้ตัดสิน และการเคลื่อนที่ของผู้ตัดสิน โดยวิทยากรสุภาวรรณ หินทอง ฝึกเรื่องการวิ่งด้วยความเร็ว และความอดทน

สำหรับการอบรมดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 8 มกราคม 2561