ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและสอบแมตช์คอมฯ ไทยลีก 4 ฤดูกาล 2018

7 ม.ค. 2018 14:37:37

9 months ago

ผู้มีรายชื่อทั้งหมดสามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าอบรมและสอบเป็นแมตช์คอมมิชชันเนอร์ได้ภายในวันอังคารที่ 9 มกราคม
Picture

บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้ควบคุมการแข่งขัน (แมตช์คอมมิชชันเนอร์) การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ ไทยลีก 4 ประจำฤดูกาล 2018 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและสอบผู้ควบคุมการแข่งขัน

1.อัครวัต ท้าวขว้าง
2.สัญชัย กุมาร
3.ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร
4.สุธี ภูเขา ปินตายศ
5.วสันต์ เรืองศรี
6.สมชัย ชัยจิตย์
7.บัณฑิต จูมผา
8.ไชยรงค์ จำปา
9.กษิรา หาญชนะศัตร
10.มานิต เหลาชัย
11.พิชิตชัย บำรุงจิตต์
12.มิศรา สุวรรณนาวิน
13.ปราโมทย์ กล่ำสกุล
14.ชนินทร์ วัฒนสนธิ
15.ทักษิณ แก้วโลมา
16.ประดิษฐ์ มีสันทัด
17.ประวีณ วรจำปา
18.อิทธิพล พิมพ์วงศ์
19.สาธิต สอนพา
20.พีระพงษ์ โกษากุล
21.ธนพล สิงหวัฒนะ
22.ยุทธภัณฑ์​ พันธ์สิงสอน
23.อภิชัย เกียรติอำไพ
24.พงษ์สกรณ์ อดิศรเกษม
25.สุเทพ ปานสีเส้ง
26.วีระพล วงษ์สาตรสาย
27.ว่าที่ ร.ต. สุริยะ อาวะภาค
28.สุรพล ปั้นโฉม
29.ฉัตรภูมิ ชาติกุล
30.ศิชน ปิ่นแก้ว

รายชื่อสำรอง

1.อรรถกร มาแสวง
2.สมศักดิ์ สถิตอินทาพร
3.ขจรเดช ศิริวานก
4.สมศักดิ เขียวละออ
5.สุกรี เทียมพยุหา
6.ภูรี พระธรรมช่วย
7.ตฤณสิษฐ์ วีรตันติวัฒน์
8.วริศ บุญศรีพิทยานนท์
9.รุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง
10.นฤเบศวร์ ถนิมพาสน์

ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ท่านยืนยันรายชื่อตามเอกสารแนบมาที่อีเมล์ nuttapon@thaileague.co.th ภายในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายณัฐพนธ์ เผ่าพนัส โทร 063-6251133

สำหรับลิงค์เอกสารตอบรับสามารถเข้าชมได้ที่ : https://goo.gl/13AZ54