สมาคมฯ เปิดลงทะเบียนตัวแทนนักเตะ ขึ้นตรงต่อฟีฟ่า

9 ม.ค. 2018 15:46:00

9 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศลงทะเบียนตัวแทนนักเตะเพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดระบบลงทะเบียนตัวแทนนักเตะ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการขึ้นทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการรับรองจากทางสมาคมฯ และถูกบันทึกไปยังระบบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า)

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ซึ่งมีการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และยืมตัวผู้เล่นระหว่างสโมสรต่างๆ ผ่านการประสานงานระหว่างตัวแทนนักเตะกับสโมสร ทำให้ในฤดูกาล 2018 ที่จะถึงนี้จึงได้มีโครงการลงทะเบียนตัวแทนนักเตะขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของฟีฟ่า และลดข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนักเตะกับตัวนักเตะในความดูแลเอง รวมถึงตัวแทนนักเตะกับสโมสรลง

สำหรับตัวแทนนักเตะที่ลงทะเบียน จะได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนจะถูกบันทึกไว้ในสารบบของฟีฟ่า โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ ที่นี่ และส่งกลับมายังสมาคมฯได้ที่อีเมล secretariat@fathailand.org ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2561