อุปนายกสมาคมฯเป็นปธ.พิธีเปิดอบรมผู้ตัดสิน T4 โซนกรุงเทพฯตอ.-ตต.

9 ม.ค. 2018 18:36:07

11 months ago

ลักขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมผู้ตัดสินระดับ ไทยลีก 4 โซนกรุงเทพฯภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
Picture

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ คุณลักขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกสมาคมฯฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วย นางสาวพัณณิภา คำนึง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมผู้ตัดสินระดับ ไทยลีก 4 โซนกรุงเทพฯภาคตะวันออกและภาคตะวันตก รวมทั้งสิ้น 150 คน

คุณลักขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกสมาคมฯฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า "สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยฯในการจัดอบรมโครงการผู้ตัดสิน ไทยลีก 4 โซนกรุงเทพฯภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ท่านนายกสมาคมฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งในด้านการจัดอบรมคอร์สต่างๆของผู้ตัดสิน เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในฤดูกาล 2561 เพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลลีกอาชีพของเรา ให้ดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น เทียบเท่าระดับสากล "

"หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านทั้งหลายจะเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการอบกรมโครงการนี้ ไปพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เที่ยงตรง เป็นธรรมและร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยและวงการผู้ตัดสินไทยมีศักยภาพยิ่งๆขึ้นไป"

สำหรับการอบรมผู้ตัดสินระดับ ไทยลีก 4 โซนกรุงเทพฯภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ