ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโค้ช Ekkono Clinic ครั้งที่ 7 ที่จังหวัดชัยนาท

31 ม.ค. 2018 18:08:24

1 year ago

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโค้ช Ekkono Clinic ครั้งที่ 7 ณ สนามเขาพลอง สเตเดี้ยม จังหวัดชัยนาท
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท เอคโคโน เมธอด ซอคเกอร์ เซอร์วิส จัดโครงการ โค้ชชิ่ง คลินิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการทำงานให้ผู้ฝึกสอนชาวไทย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการดังกล่าวนำโดย 4 ผู้ฝึกสอน ฆูเลียน มาริน บาซาโล (หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี) , มาร์ค อลาเบดร้า ปาลาซิโอส (หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี) ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย (หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ 14 ปี) และ อูริโอล อัลกาซาร์ กอนซูเอโล (ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติไทย)

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวทางการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท เอคโคโน เมธอด เซอร์วิส ในการพัฒนาเยาวชนไทย, ทิศทางการทำงานต่างๆ และปรัชญาให้บรรดาผู้ฝึกสอนนำไปใช้ในแนวทางเดียวกัน

โดยรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมประกอบด้วย

1 CAMPBELL BRUCE CLARK
2 KITTIPHAT SASIPHITAKWONG
3 Ngehatoh Hilary 
4 Prakob Seeubol
5 Sakiru Fagbohun
6 Thongthew Srisombati
7 Ubon Saenmontri
8 เจษฎา สุทธิจินดา
9 เรัวต เสนาะจิตร
10 ไตรเทพ สมบุญธวงษ์
11 กรกช เวทพาวงศ์
12 กอบเกียรติ อรุณเกษร
13 กัณตภาคิน หลวงพนัง
14 กันตเมศฐ์ รอดประสิทธิ์
15 กิตติธัช ชมเกิด
16 จ.ส.อ.วาทิน วักไธสง
17 จรรยา ทะสุนทร
18 จักรกฤษ พึ่งสุข
19 จักรินทร์ ปาทาน
20 ชัยยุทธ ขาวงาม
21 ญาณวิทย์ คันธราษฏร์
22 ณรงค์ คงเสือ
23 ณรงค์ ทั่งเรือง
24 ณัฐกรณ์ พูลทรัพย์
25 ณัฐพงศ์ มีสอาด
26 ตุนท์ ประชากรธัญญกิจ
27 ธนะชาติ กอบกาญจนสินธุ
28 ธนิต ปรีเปรมโอน
29 ธวัชชัย อุทรักษ์
30 ธัญญาวัฒน์ พานทอง
31 ธานินทร์ ทองนุ่ม 
32 นเรศ สังข์นาค
33 นนทชัย แก้วแสน
34 นพชัย ลักษณวิเชียร
35 นฤพล สังกันตกุล
36 บัญชา ยีโกบ
37 ประวีร์ อัครวรางค์กูร
38 ปริญญา แสนอุบล
39 ปารณี บุญประเสริฐ
40 พินญา อินทรชื่น
41 พิษณุ นามตะ
42 ภูเบศ คงเจริญสุข
43 ภูเบศวร์ ภคะธนสมบัติ
44 มานพ อุดมสกุณี
45 มานะ ไม้ตะเภา
46 มานะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
47 ร.ต.อ.พัฒนา พนมแก่น
48 รชฎ ตั่งสินชัย
49 วัชรชัย สงวนศักดิ์
50 ว่าที่รต.พงษ์ศักดิ์ อารมณ์รัตน์
51 วีรศักดิ์ พงษ์เกิด
52 วีระชัย จันทรโคตร
53 วุฒิชัย มณีรุ้ง
54 วุฒิศักดิ์ มูลมะณี
55 ศรสุธา โสภาฮุย
56 ศานิตย์ รอดโพธิ์ทอง
57 สกนธ์ แสนหาญ
58 สมศักดิ์ เขียวละออ
59 สมหมาย ภิรมย์กิจ
60 สัญชัย หอมขจร
61 สิริชัย สมบัติโพธิ์
62 สืบสกุล วัฒนสิน
63 สุเมธ อยู่โต
64 สุขวสันต์ การภักดี
65 สุทธิพงษ์ มาตจรุง
66 อภิภู พัฒนจันท์
67 อลงกรณ์ อักษรนิติ
68 อาณัติ จันทร์เต็มดวง
69 อำนาจ ศรีสวัสดิ์
70 อุเทน เมืองดี
71 อุเทน ภู่ผึ้ง

สำหรับการอบรมจะมีขึ้น ณ สนามเขาพลอง สเตเดี้ยม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 13.00 น. โดยผู้เข้าอบรมสามารถแต่งกายตามปกติ