สมาคมฯ และ อบจ.ชลบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเบื้องต้น

9 ก.พ. 2018 17:49:19

1 year ago

สมาคมฯ และ อบจ. ชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเบื้องต้น
Picture

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ชลบุรี สเตเดี้ยม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ขึ้น

ภายในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, ดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา, อภิชาติ จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่งพร้อมด้วย ทรงยศ กลิ่นศรีสุข วิทยากร และ เอกลักษณ์ ทองอ่ำ ผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งทั้งหมดได้เป็นตัวแทนมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 31 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นายพุฒิพงศ์ สีนวล
2.นายนิติกรณ์ ซึงถาวร
3.นายวิรัตน์ บุญเลี้ยง
4.นายเกริกไกร โกรัตนะ
5.นายมงคล ถิ่นจะบก
6.นายคมกริช มานะศรี
7.นายวิศรุต ตันตะราวงศา
8.นายสมศักดิ์ ภูดอนคำ
9.นายณัฐวัชต์ น้ำพร้า
10.นายพงษ์ดนัย ศาลา
11.นายกฤต รินทรักษ์
12.นายดนุพัฒน์ กันรัมย์
13.นายอุดมชัย สันทอง
14.นายชวันโรจน์ สรรพสิทธิพานิช
15.นายณัฐพล แสนมนตรี
16.นายศานิต อินทร์เพ็ญ
17.นายกิตติ ปินะถา
18.นายเอกชัย เมืองกระโทก
19.นายกฤษฎา หนองเหล็ก
20.นายเกรียงกมล มธุรส
21.นายยุทธนา คำหอม
22.นายภูษิต กฤตปิยะชัยกุล
23.นายกิจธนาพัต ลื่นกลาง
24.นายธนากรณ์ แน่งน้อย
25.นายอุเทน ภู่ผึ้ง
26.นายสมอาจ เมืองแสน
27.นายสุพจน์ มีเกีตรติกุลธร
28.วาที่ ร.ต.ภูวิศ ขาวอุบล
29.นายพงษ์ธนัย อินเล็ก
30.นางสาวพัชริญา อ่อนบัวขาว
31.นายอดิศักดิ์ ท้วมเสมา

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป