ประกาศจัดจ้างนิติบุคคลสำหรับออกแบบโครงร่างสนามฟุตบอลและพื้นที่พาณิชย์โดยรอบ

27 ก.พ. 2018 14:29:00

2 years ago

สมาคมฯประกาศจัดจ้างนิติบุคคลสำหรับออกแบบโครงร่างสนามกีฬาฟุตบอลแห่งชาติและพื้นที่พาณิชย์โดยรอบ โดยวิธีคัดเลือก
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีโครงการจัดจ้างนิติบุคคลทำการออกแบบโครงร่างสนามและพื้นที่พาณิชย์โดยรอบ เพื่อขอพื้นที่ในการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลแห่งชาติจากหน่วยงานภาครัฐ

โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลในด้านต่างๆ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมถึงก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลแห่งชาติเป็นแห่งแรก จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดจ้างนิติบุคคลสำหรับออกแบบโครงร่างสนามตลอดจนพื้นที่พาณิชย์รอบๆ โดยวิธีการคัดเลือก

สำหรับนิติบุคคลใดที่สนใจและมีความประสงค์จะยื่นเข้าเสนอราคา สามารถยื่นคำเสนอได้ที่อีเมล secretariat@fathailand.org ภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศเพื่ออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ ที่นี่