ประกาศรายชื่อ 20 แข้ง ชบาแก้ว U19 ชุดเข้าโครงการที่ประเทศออสเตรเลีย

9 มี.ค. 2018 16:17:07

9 months ago

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการ Women’s U-19 National Team Camp
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการประกาศรายชือนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวน 20 คน ที่เดินทางไปร่วมโครงการ Women’s U-19 National Team Camp and Match ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. น.ส. วรารัตน์ นาหนองตูม
2. น.ส. จุฑามาศ สิงห์ประเสริฐ
3. น.ส. ธัญชนก งามคณะ
4. น.ส. พรชิตา แท่นประทุม
5. น.ส. เนตรถพร ศรีประภา
6. น.ส.สุภาวดี คีรีวงศ์
7. น.ส. ตรีสรา เกตกาญจน์
8. น.ส. ณัฐวดี ปร่ำนาค
9. น.ส. ภรณ์ทิพย์ ทองวิจิตร
10. น.ส. ปณิฏฐา จีรัตนะภวิบูล
11. น.ส. ธารทิพย์ พันเดช
12. น.ส.เพ็ญพิชชา ไชยสีดา
13. น.ส. ชัชวัลย์ รอดทอง
14. น.ส. เบญญาทิพย์ ประจิตร
15. น.ส. จิรภาพร ดำหาย
16. น.ส. อนุธิดา มะลาศรี
17. น.ส. จินตหรา ไชยนาท
18. น.ส. พิมปกรณ์ จันทร์ทวี
19. น.ส. อนัญญา หอมเนียม
20. น.ส. ปริยาภัทร กากแก้ว

สำหรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี มีกำหนดการเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. ด้วยสายการบิน Qantas เที่ยวบินที่ QF8418 โดยจะเดินทางถึงเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียในวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.และเดินทางต่อไปยังเมืองแคนเบอร่า ด้วยเที่ยวบิน QF1473