ประกาศ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน

14 มิ.ย. 2018 17:58:09

11 months ago

สมาคมฯ เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน 1 อัตรา
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ดังนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน
จำนวน : 1 อัตรา (เพศ หญิง/ชาย)
อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารจิตต์อุทัย และตามภารกิจงาน

คุณสมบัติของตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีความสามารถในการอ่าน เขียน โต้ตอบ ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว
4. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
6. มีมารยาททางสังคมและประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับคนภายนอกองค์กรได้อย่างราบรื่น
8. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดสินกีฬาฟุตบอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานะการจ้าง : เป็นพนักงานประจำ

วิธีการรับสมัคร   
1. ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสารและข้อมูลสำหรับการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org (โดยทำเป็นไฟล์ pdf เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1  ไฟล์เท่านั้น) หรือสมัครด้วยตนเองที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นี้
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2011-7177 ต่อ 131 (คุณชมพู) หรือ 09-7240-5265 (ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน)