สมาคมฯ กำหนดมอบเงินสนับสนุนงวดที่ 2 แก่สโมสรสมาชิก รวมกว่า 128 ล้านบาท

4 ก.ค. 2018 17:14:31

7 months ago

สมาคมฯ เตรียมมอบเงินสนับสนุน งวดที่ 2 ประจำฤดูกาล 2561 แก่สโมสรสมาชิก รวมทั้งหมด 128,583,000 บาท
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมมอบเงินสนับสนุน งวดที่ 2 ประจำฤดูกาล 2561 แก่สโมสรสมาชิก ในระดับ โตโยต้า ไทยลีก (ไทยลีก 1), M-150 แชมเปี้ยนชิพ (ไทยลีก 2) , ออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก 3) และ ออมสิน ลีก (ไทยลีก 4) รวมทั้งหมด 128,583,000 บาท โดยสโมสรสมาชิกสามารถติดต่อขอรับเงินสนับสนุน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับเงินสนับสนุนจะแบ่งเป็นระดับลีก ดังนี้

สโมสรระดับ โตโยต้าไทยลีก ฤดูกาล 2561 จำนวน 18 สโมสร จะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 2 สโมสรละ 5 ล้านบาท จากเงินสนับสนุนทั้งหมด 20 ล้านบาท

ส่วนสโมสรฟุตบอลในศึก M-150 แชมเปี้ยนชิพ ฤดูกาล 2561 มี 15 สโมสร จะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 2 สโมสรละ 750,000 บาท จากเงินสนับสนุนทั้งหมด 3 ล้านบาท

ขณะที่ สโมสรฟุตบอลในศึกออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก3) ฤดูกาล 2561 มี 28 สโมสร และสโมสรฟุตบอลในศึกออมสินลีก  (ไทยลีก4) ฤดูกาล 2561 มีจำนวน 48 สโมสร จะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 2 สโมสรละ 250,000 บาท จากเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนของ ออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก 3) และ ออมสินลีก (ไทยลีก 4) ยังได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทางแบบให้เปล่า งวดที่ 2 ของฤดูกาล 2561 โดย ออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก 3) จะได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 5,316,000 บาท ส่วน ออมสิน ลีก (ไทยลีก 4) จะได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 3,017,000 บาท

โดยสโมสรสมาชิกสามารถเดินทางมารับเงินสนับสนุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2 ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7179 ต่อ 129

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนฯ ขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัทฯ) และสำเนาบัตรประชาชนของประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการ 1 ท่าน

2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้มารับด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และประทับตราบริษัท

3. หนังสือจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพที่ออกโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย

4. หลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าปรับ ฤดูกาล 2561 (ในกรณีค้างชำระจะต้องดำเนินการชำระค่าปรับให้เสร็จสิ้นก่อน)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ กรณีมีการมอบอำนาจ ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

6. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินเพื่อออกให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว โดยให้ระบุในใบเสร็จว่า “เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า” ครั้งที่ 2/2561 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 099 3 0000 65069 โดยให้ลงวันที่ที่มารับเงินสนับสนุน

7. ในส่วนของสโมสรในไทยลีก 3 และไทยลีก 4 ที่เดินทางมารับเงินค่าเดินทาง ให้จัดเตรียมเอกสารตั้งแต่ข้อ 1-5 เพิ่มอีก 1 ชุด พร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อออกให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว โดยให้ระบุในใบเสร็จว่า “เงินสนับสนุนค่าเดินทางแบบให้เปล่า” งวดที่ 2/2561 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 099 3 0000 65069 โดยให้ลงวันที่ที่มารับเงินสนับสนุน