นายกสมาคมฯเป็นประธานในการประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 5/2561

9 ก.ค. 2018 18:03:56

1 year ago

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 5/2561
Picture

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Come Together ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 5/2561

โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม 2561

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างจังหวัดในภาคใต้  “SOUTHERN SUPER LEAGUE”

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 การพิจารณาร่างการแก้ไขระเบียบข้อบังคับ

 4.1.1 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ  “ไทยลีก 1” พ.ศ. 2561

 4.1.2 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท  สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561

 4.1.3 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พ.ศ. 2561

 4.1.4 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาดของ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พ.ศ. 2561

4.2 การพิจารณาบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้แสดงความจำนงสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

4.3 การพิจารณาบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้แสดงความจำนงสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

4.4 การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกสมัครเล่น (Amateur tournament) 

4.5 การพิจารณาตั้งคณะทำงานจัดการประชุมใหญ่ พุทธศักราช 2562 (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  จัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561)