ประกาศ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-ทั่วไป

10 ก.ค. 2018 16:40:41

10 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครด่วนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-ทั่วไป ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพศชายหรือหญิง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน 

1. กระทบยอดรายการบัญชีแยกประเภท (รายการคงค้างของบัญชี)

2. บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย

3. ออกอินวอยและออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงรายการบัญชีให้ถูกต้อง

4. คีย์รายการผ่านเช็ครับ-จ่าย  และเงินฝากธนาคารในระบบ Express

5. จัดเก็บเอกสาร และทำสารบัญการจัดเก็บเพื่อง่ายต่อการติดตาม

6. จัดเก็บรูปถ่ายของทรัพย์สินและลงทะเบียนทรัพย์สิน

7. งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่ง

1. จบปริญญาตรี ด้านบัญชี

2. มีประสบการณ์ด้านบัญชี gl. อย่างน้อย1-2ปี

3. มีความรู้ด้านภาษีอากร

4. สามารถทำงานและจัดการระบบงานของตนเองได้เป็นอย่างดี(ให้ทันต่อเวลาที่กำหนด)

5. มีบุคลิกภาพ และสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดี

6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานะ : เป็นพนักงานประจำ

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

วิธีการรับสมัคร

ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสารและข้อมูลสำหรับการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org (โดยรวบรวมเอกสารทั้งหมดมาเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 หรือสมัครด้วยตนเองที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2011-7177 ต่อ 131 (คุณชมพู) โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่