ตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ FIFA Forward Programme

3 ส.ค. 2018 10:18:00

1 year ago

ตัวแทนจากฝ่ายต่างประเทศของสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ FIFA Forward Programme
Picture

พาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศและโฆษกสมาคมฯ พร้อมด้วย ปิยภัทร สโรบล และ จุฑามาศ สว่างภณกาญจนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ โครงการงบประมาณสนับสนุน FIFA Forward Programme ซึ่งจัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2561

โดยตัวแทนทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการในเรื่องการของบประมาณสนับสนุนจากฟีฟ่า ตามโครงการ FIFA Foward Program สำหรับหัวข้อหลักนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงการดังกล่าวที่จะมีผลในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (2562 - 2564)

ซึ่งฟีฟ่าได้ทำการปรับงบประมาณสนับสนุนที่จะให้แต่ละประเทศเป็น 22.5 ล้านบาทต่อปี สำหรับการบริหารงานประจำปีของสมาคมฯ และ 45 ล้านบาทสำหรับโครงการพิเศษ (Special Project) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ขณะเดียวกัน ฟีฟ่ายังได้ทบทวนความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในเรื่องการเตรียมแบบฟอร์มขอเงินสนับสนุนในหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารแนบที่จำเป็น โดยมีจุดประสงค์ให้โครงการขอรับเงินสนับสนุนนั้นมีความพร้อมมากที่สุด เพื่อที่เจ้าหน้าที่ฟีฟ่าจะสามารถนำเสนอต่อผู้มีอำนาจในการอนุมัติ และทำการมอบเงินสนับสนุนให้แก่ประเทศสมาชิกโดยเร็ว

นอกจากนี้ ตัวแทนจากสมาคมฯ จะเข้าทำการหารือกับเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าแบบส่วนตัว เรื่องการใช้เงินสนับสนุนคงเหลือ เพื่อพัฒนาฟุตบอลในประเทศไทยต่อไป รวมถึงการเตรียมแผนพัฒนาสำหรับ 3 ปีข้างหน้า เพื่อเสนอให้แก่ฟีฟ่าได้ทราบและอนุมัติ ซึ่งการขอเงินสนับสนุนจากโครงการ FIFA Forward ระหว่างปี 2562 - 2564 นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว โดยสมาคมฯ จะต้องทำการส่งมอบให้แก่ฟีฟ่าภายในเดือนตุลาคม 2561