ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม AFC 'C' Coaching เดือนเมษายน

1 มี.ค. 2017 23:31:00

1 year ago

สมาคมฯประกาศรายชื่อ 24 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม AFC 'C' Coaching ที่จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2560
Picture

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมจัดอบรมหลักสูตร AFC 'C' - Certificate Coaching Course ณ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2560

สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้
1. นายพันธมิตร พงษ์สนิท
2. นายชัชชัย ชุ่มชวย
3. นายอนันต์ คงสวัสดิ์
4. นายพลพีร์ คมน์ธนะวัฒน์
5. นายทิตย์อุทัย หลำภักดี
6. นายธนัตถ์ ศุภสุทธิกุล
7. นายเฉลิม น้อยสอนเจริญ
8. นายสรยุทธ บุตรดีสุวรรณ
9. นายพีรพัจน์ สมใจ
10. นายบัณฑิต เทียบทอง
11. นายจิรวัฒน์ ใจสม
12. นายนัชตพงศ์ เฟื่องฟูพงศ์
13. นายทวน นามวงสี
14. นายเจตนิพัทธ์ พงษ์กีรติกุนกร
15. นายพร้อมพงศ์พรรณ บุญราช
16. นายอดิศักด์ ศรีงาม
17. นายธนากร ปราณี
18. นายวิรัช วิเศษสินธุ์
19. นายปิติพงษ์ ทรงบันดิษฐ์
20. นายธีรเดช จรเสมอ
21. นายเมธา คุณาไท
22. นายรณชัย จินาเกตุ
23. นาย วิษณุพงษ์ ทองเจิม
24. นายปิยะนัฐ ไชยอุดม

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 27,000 บาท ผ่านชื่อบัญชี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขที่บัญชี : 406-806230-9

*** หลังจากนั้นให้นำส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครพร้อม ใบรับรองสุขภาพ และ เบอร์ติดต่อกลับมาที่ education@fathailand.org ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560

*หากชำระเกินกำหนดวันที่ระบุ ทางสมาคมฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมการอบรม