นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุมสภากรรมการครั้งที่ 7/2561

13 ก.ย. 2018 15:24:14

10 months ago

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นประธานในการประชุมสภากรรมการครั้งที่ 7/2561
Picture

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Come Together ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมสภากรรมการครั้งที่ 7/2561

โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
วาระที่ 3 เรื่องติดตามงานตามที่เคยสั่งการ
3.1 รายงานความคืบหน้าการจัดหาและใช้ VAR ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในไทยลีก 1 ฤดูกาล 2019
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
4.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย เชิญสภากรรมการร่วมชมมหกรรมแสดงสินค้าเครื่องกีฬา “Asia Fitness & Wellness Expo 2018 Powered by SAT” ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2561 เวลา 10.00-18.00 น. ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ
วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 เรื่องโควต้าและคุณสมบัตินักกีฬาฟุตบอลชาวต่างชาติ (อาเซียน)
5.2 ขออนุมัติระเบียบว่าด้วยแนวทางการจัดการแข่งขันไทยลีก 4 ฤดูกาล 2019

รายชื่อสภากรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
พลตำรวจโท พิสัณห์  จุลดิลก เลขาธิการสมาคมฯ
นายศุภสิน  ลีลาฤทธิ์ อุปนายก (ฝ่ายจัดการแข่งขัน)
นายธนศักดิ์   สุระประเสริฐ อุปนายก (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)
นายยงยศ  พึ่งธรรม รองเลขาธิการ (ฝ่ายกฎหมาย)
นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล สภากรรมการ
พลเรือเอก นาวิน  ธนเนตร สภากรรมการ
รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม สภากรรมการ
นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ สภากรรมการ
นายธวัช อุยสุย สภากรรมการ
นายทรงยศ  เทียนทอง สภากรรมการ
นายณัฐ ชยุติมันต์ สภากรรมการ